Trắc nghiệm Toán 4 Bài 6: (có đáp án) so sánh hai phân số (nâng cao)

  • 1403 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Khi nào ta có thể so sánh hai phân số bằng phương pháp so sánh với 1?

Xem đáp án

Khi so sánh hai phân số, trong đó một phân số bé hơn 1 và một phân số lớn hơn 11 thì ta có thể so sánh hai phân số bằng phương pháp so sánh với 1.

Đáp án C


Câu 2:

Khi nào ta có thể so sánh hai phân số bằng phương pháp so sánh với phân số trung gian?

Xem đáp án

Khi tử số của phân số thứ nhất bé hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất lại lớn hơn mẫu số của phân số thứ hai hoặc khi tử số của phân số thứ nhất lớn hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất lại nhỏ hơn mẫu số của phân số thứ hai thì ta có thể so sánh hai phân số bằng phương pháp so sánh với phân số trung gian.

Do đó cả hai đáp án A và B đều đúng.

Đáp án D.


Câu 3:

Phần bù của phân số 241242

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Thủy Văn
21:17 - 12/01/2022

mình thấy học cái này rất tốt có thể giúp mình được học tốt hơn