Trắc nghiệm Toán 4 Bài 7: (có đáp án) góc nhọn, góc tù, góc bẹt

  • 1783 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ như sau:

 

Góc đã cho có đỉnh là:

Xem đáp án

Quan sát hình trên ta thấy góc đã cho có đỉnh O,  cạnh OM và ON.

Đáp án A


Câu 2:

Cho hình vẽ như sau:

 

Góc đã cho có cạnh là:

Xem đáp án

Quan sát hình vẽ ta thấy góc đã cho có đỉnh D,  cạnh DH, DC.

Đáp án C


Câu 3:

Trong hình dưới đây, góc đỉnh O cạnh OA và OB là góc nhọn. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Nhìn hình trên ta thấy góc đỉnh O cạnh OA và OB là góc nhọn.

Vậy khẳng định đã cho là đúng.


Câu 4:

Cho hình vẽ như sau:

 

Góc đỉnh A là góc gì?

Xem đáp án

Quan sát hình vẽ ta thấy góc đỉnh A cạnh AB, AC là góc tù.

Đáp án B


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống: Trong các góc đã cho có ... góc nhọn, ... góc tù

Xem đáp án

Nhìn hình vẽ ta thấy:

Góc đỉnh A cạnh AB, AC là góc nhọn.

Góc đỉnh O cạnh OP, OQ là góc tù.

Góc đỉnh H cạnh HI, HK là góc vuông.

Góc đỉnh G cạnh GD, GC là góc bẹt.

Góc đỉnh T cạnh TU, TV là góc nhọn.

Góc đỉnh E cạnh EM, EN là góc tù.

Do đó, trong các góc đã cho có 2 góc nhọn, 2 góc tù.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống lần lượt từ trái sang phải là 2;2.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

linh ha

Bình luận


Bình luận

Loan Trần
14:41 - 23/10/2021

2

Nguyễn thành bắc
21:19 - 22/04/2022

3