Trắc nghiệm Toán 4 Bài 8 (có đáp án) ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

  • 1457 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Công thức tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó là

Xem đáp án

Ta có:

Số bé = (tổng – hiệu) : 2    Số lớn = (tổng + hiệu) : 2

Vậy cả A và B đều đúng.

Đáp án C


Câu 3:

Tìm hai số biết tổng của chúng là 318 và hiệu là 42

Xem đáp án

Ta có sơ đồ:

Số lớn là:

    (318+42):2=180

Số bé là:

    318−180=138

                        Đáp số: Số lớn: 180; số bé: 138.

Chú ý

Ta có thể tìm số bé trước bằng cách áp dụng công thức: số bé = (tổng – hiệu) : 2, sau đó tìm số lớn bằng cách lấy tổng trừ đi số bé hoặc lấy số bé cộng với hiệu.

 Đáp án A


Câu 4:

Tổng của hai số là 1045, hiệu hai số là 257. Vậy hai số đó là 653 và 392. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Ta có sơ đồ:

Số lớn là:

    (1045+257):2=651

Số bé là:

    651−257=394

                        Đáp số: Số lớn: 651; số bé: 394.

Vậy khẳng định đã cho là sai.

Chú ý

Ta có thể tìm số bé trước bằng cách áp dụng công thức: số bé = (tổng – hiệu) : 2, sau đó tìm số lớn bằng cách lấy tổng trừ đi số bé hoặc lấy số bé cộng với hiệu.


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một cửa hàng có 360m vài hoa và vải màu, trong đó số mét vải hoa ít hơn số mét vải màu là 24m.

Vậy cửa hàng có ... mét vải hoa.

Xem đáp án

Ta có sơ đồ:

Cửa hàng có số mét vài hoa là:

            (360−24):2=168(m)

                                    Đáp số: 168m ;

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 168.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận