Trắc nghiệm : Tổng kết phần văn học có đáp án

  • 394 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Văn học Việt Nam bao gồm những bộ phận nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 2:

Dòng nào sau đây không phải là đặc trưng tiêu biểu của văn học dân gian?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 3:

Thể loại nào dưới đây không phải của văn học dân gian?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 4:

Tên gọi nào không phải của thời kì văn học từ thế kỉ X đến cuối thế kỉ XIX?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 5:

Văn học thời kì từ thế kỉ X đến cuối thế kỉ XIX gồm những bộ phận chủ yếu nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận