Trắc nghiệm: Tổng quan văn học Việt Nam có đáp án

  • 1332 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Văn học Việt Nam do các bộ phận văn học nào hợp thành?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 2:

Đặc điểm cơ bản nhất của thể loại truyền kỳ là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 3:

Thời kì văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX - Cách mạng Tháng Tám 1945 có sự chuyển biến lớn là do đâu?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 4:

Nghề in ra đời ở Việt Nam vào khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 5:

Ý nào sau đây không đúng khi nói về văn học viết của nước ta?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận