Trắc nghiệm : Trao duyên(trích Truyện Kiều) có đáp án

  • 760 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Việc trao duyên của Thúy Kiều cho Thúy Vân diễn ra khi nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 2:

Vấn đề chủ yếu trong đoạn trích Trao duyên của SGK là gì ?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 3:

Câu thơ Keo loan chắp mối tơ thừa mặc em diễn tả tâm trạng gì của Thúy Kiều khi trao duyên cho em?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 4:

Của chung trong câu Duyên này thì giữ vật này của chung chỉ những ai ?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận