Trắc nghiệm : Trình bày về một vấn đề có đáp án

  • 312 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Dòng nào không nêu đúng yêu cầu cần thực hiện khi trình bày một vấn đề?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 2:

Câu hỏi nào dưới đây không nhằm trực tiếp định hướng cụ thể cho việc tìm hiểu đối tượng, hoàn cảnh khi trình bày một vấn đề?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 3:

Dòng nào không nêu đúng yêu cầu cụ thể về việc chuẩn bị nội dung thông tin cần truyền đạt khi trình bày một vấn đề?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 4:

Dòng nào không nêu đúng yêu cầu cụ thể về việc chuẩn bị biện pháp, kĩ thuật, cách thức trình bày một vấn đề?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 5:

Dòng nào không nêu đúng yêu cầu cụ thể về việc khai thác yếu tố biểu cảm và “phi ngôn ngữ” khi trình bày một vấn đề?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận