Trắc nghiệm : Truyện Kiều - Phần 1: Tác giả Nguyễn Du có đáp án

  • 413 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Năm sinh – năm mất của Nguyễn Du là:

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 2:

Ý nghĩa xã hội sâu sắc trong thơ văn của Nguyễn Du là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 4:

Thời thơ ấu và niên thiếu Nguyễn Du sống tại đâu?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 5:

Con đường làm quan của Nguyễn Du có nhiều thuận lợi ở triều đại nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận