Trắc nghiệm: Tựa " Trích diễm thi tập " (Hoàng Đức Lương) có đáp án

  • 368 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đâu không phải là nguyên nhân khiến sáng tác thơ văn của người xưa không lưu truyền đầy đủ cho đời sau?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 3:

Nhan đề Trích diễm thi tập có nghĩa là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 4:

Trích diễm thi tập gồm mấy quyển, được biên soạn trong thời gian nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 5:

Tập thơ đã tuyển chọn các tác phẩm được các nhà thơ sáng tác trong khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận