Trắc nghiệm : Tuần 33 Ôn tập phần Tiếng Việt có đáp án

  • 423 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hoạt động giao tiếp là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 3:

Hoạt động giao tiếp đó diễn ra trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 4:

Sự giao tiếp đó hướng vào nội dung gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 5:

Văn bản là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận