Trắc nghiệm Unit 1 Writing

  • 375 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Nobody in the class is as tall as Mike.

Xem đáp án

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Mike là học sinh cao nhất trong lớp.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

 I haven't got enough money to buy a new car.

Xem đáp án

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Tôi cần nhiều tiền hơn để mua một chiếc xe mới.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

I am really keen on playing sports.

Xem đáp án

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Tôi là một fan hâm mộ lớn của thể thao.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

 “I will come back home soon,” he said.

Xem đáp án

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Anh hứa sẽ sớm trở về nhà.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

 He prevented his close friend from telling the truth.

Xem đáp án

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Anh ta cấm người bạn thân của mình nói sự thật.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận