Trắc nghiệm: Uy-lít-xơ trở về (trích Ô-đi-xê - sử thi Hi Lạp) có đáp án

  • 668 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Sử thi Ô-đi-xê là tác phẩm nổi tiếng của nước nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 2:

Chiếc giường mà Uy-lít-xơ làm có đặc điểm gì nổi bật ?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 3:

Sử thi Ô-đi-xê là câu chuyện về người anh hùng nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 4:

Uy-lít-xơ được coi là biểu tượng về điều gì ?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 5:

Chiếc giường trong đoạn trích có đặc điểm gì nổi bật?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

an vu
20:00 - 05/03/2021

đê dê lăm moi ngươi