Trắc nghiệm: Văn bản có đáp án

  • 502 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Muốn tạo ra văn bản người nói, người viết không phải xác định rõ điều gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 3:

Đặc điểm nào không phải của văn bản?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 5:

Bố cục của văn bản thường gồm những phần nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận