Dạng 46: Lực hướng tâm và gia tốc hướng tâm có đáp án

  • 220 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ là 3 m/s và có tốc độ góc là 10 rad/s. Tính gia tốc hướng tâm của vật đó.

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Gia tốc hướng tâm:  aht=v2R=Rω2aht=vω=3.10=30m/s2 


Câu 2:

Một đĩa quay đều quanh trục qua tâm O, với vận tốc qua tâm là 300 vòng/phút. Tính tốc độ góc, chu kì, tốc độ dài, gia tốc hướng tâm của 1 điểm trên đĩa cách tâm 10 cm, lấy g = 10 m/s2.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Theo bài ra ta có f = 300 vòng/phút  =30060 = 5 vòng/s

Vậy tốc độ góc  ω = 2f = 10 rad/s

Chu kỳ quay: T =  1f = 0,2 s

Vận tốc dài v = r. ω = 3,14 m/s

Gia tốc hướng tâm:  aht=v2r=98,6m/s2


Câu 4:

Gia tốc hướng tâm của chuyển động tròn đều tăng hay giảm bao nhiêu nếu vận tốc góc giảm còn một nửa nhưng bán kính quỹ đạo tăng 2 lần.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Theo bài rat a có  ω'=ω2;r'=2r

Mà  aht=v2r=r.ω2a'ht=r'.ω'2=r.ω22=aht2


Câu 5:

Một vật chuyển động tròn đều trên quỹ đạo có bán kính xác định. Khi tốc độ dài của vật tăng lên hai lần thì

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Công thức tính gia tốc hướng tâm:  aht=v2R

Khi tốc độ dài tăng 2 lần thì:  a'ht=v'2R=2v2R=4v2R=4aht


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận