Dạng 48. Xác định các loại biến dạng trong thực tế có đáp án

  • 180 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mức độ biến dạng của thanh rắn phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

Mức độ biến dạng của thanh rắn phụ thuộc vào những yếu tố:

- Bản chất của thanh rắn.

- Độ lớn của ngoại lực tác dụng vào thanh.

- Tiết diện ngang của thanh.


Câu 2:

Giới hạn đàn hồi là?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

Giới hạn đàn hồi có thể được hiểu theo các cách khác nhau:

- Là giá trị của ngoại lực tác dụng vào vật rắn mà khi vượt qua giá trị ấy vật rắn bị biến dạng không thể tự lấy lại kích thước và hình dạng ban đầu.

- Là giới hạn trong đó vật rắn còn giữ được tính đàn hồi của nó.

- Là giới hạn mà khi vượt qua nó vật rắn không còn giữ được tính đàn hồi của vật nữa.


Câu 3:

Vật nào dưới đây biến dạng kéo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C.

A, B, D – là biến dạng nén.

C – là biến dạng kéo.


Câu 4:

Vật nào dưới đây biến dạng nén?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

A, B – biến dạng kéo

C – biến dạng uốn

D – biến dạng nén.


Câu 5:

Bungee là một trò chơi mạo hiểm được nhiều người yêu thích. Trò chơi này được thực hiện dựa trên hiện tượng vật lý nào?

Bungee là một trò chơi mạo hiểm được nhiều người yêu thích. T (ảnh 1)

Hình ảnh người chơi trò Bungee

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Trong trò chơi Bungee, sợi dây buộc chân được bện từ các sợi dây cao su nhỏ đàn hồi tốt. Trò chơi này dựa trên hiện tượng biến dạng đàn hồi của vật rắn.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận