Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 5. Tốc độ và vận tốc có đáp án

  • 4028 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Công thức nào sau đây là công thức tính tốc độ trung bình?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

A - đúng.

B - đúng.

C – sai vì đây là công thức vận tốc trung bình


Câu 3:

Tốc độ tức thời cho biết

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

A - đúng.

B - đúng.

C - sai vì đây là vận tốc tức thời


Câu 4:

Vận tốc trung bình là đại lượng được đo bởi:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

A – sai vì đây là công thức tốc độ trung bình.

B - đúng vì \[\vec v = \frac{{\vec d}}{t}\].

C - sai.

D - sai.


Câu 5:

Hai xe ô tô chạy cùng chiều trên một đoạn đường thẳng với vận tốc 100 km/h và 80 km/h. Tính vận tốc của xe thứ nhất so với xe thứ 2. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của hai xe.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

Gọi \[{v_{1,3}}\]: là vận tốc của xe thứ nhất so với đường.

\[{v_{1,2}}\]: là vận tốc của xe thứ nhất so với xe thứ hai.

\[{v_{2,3}}\]: là vận tốc của xe thứ hai so với đường.

\[{\vec v_{1,3}} = {\vec v_{1,2}} + {\vec v_{2,3}} \Rightarrow \overrightarrow {{v_{1,2}}} = \overrightarrow {{v_{1,3}}} - \overrightarrow {{v_{2,3}}} \]

Mà \[{\vec v_{1,3}} \uparrow \uparrow {\vec v_{2,3}}\] và cùng chiều dương đã chọn, suy ra:

\[{v_{1,2}} = {v_{1,3}} - {v_{2,3}} = 100 - 80 = 20\](km/h).


4.5

Đánh giá trung bình

75%

25%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Việt

T

8 tháng trước

Thuy Linh

A

8 tháng trước

An Tuấn

M

7 tháng trước

Mỹ Vân Siu Đtrai

Bình luận


Bình luận

huong duong
10:49 - 11/10/2022

sao v1,2 bằng v1.3 v