Trắc nghiệm Vật lí 11 Cánh diều Bài 1. Lực tương tác giữa các điện tích có đáp án

  • 325 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Điện tích của một electron có giá trị bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Điện tích của một electron có giá trị bằng -1,6.10-19 C.

Đáp án đúng là B


Câu 2:

Thông thường sau khi sử dụng khăn lông để lau mắt kính ta thấy sẽ có một vài mảnh vụn của lông tơ còn bám lại trên kính, đó là hiện tượng nhiễm điện do

Xem đáp án

Hiện tượng nhiễm điện do cọ xát.

Đáp án đúng là C


Câu 3:

Xét hai điện tích điểm q1 và q2 có tương tác đẩy. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đối với hai điện tích điểm q1 và q2 có tương tác đẩy, nghĩa là chúng mang điện tích cùng dấu với nhau, do đó q1q2>0.

Đáp án đúng là C


Câu 4:

Hai điện tích điểm có độ lớn không đổi được đặt trong cùng một môi trường có hằng số điện môi là ε, nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích lên 2 lần thì lực tương tác giữa chúng sẽ

Xem đáp án

F~1r2 nên khi khoảng cách giữa chúng tăng 2 lần thì lực tương tác sẽ giảm 4 lần.

Đáp án đúng là D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận