Trắc nghiệm Vật lí 11 Cánh diều Bài 2. Điện trường có đáp án

  • 242 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Điện trường là

Xem đáp án

Điện trường là môi trường bao quanh điện tích, gắn với điện tích và tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó.

Đáp án đúng là C.


Câu 2:

Cho một điện tích điểm + Q; điện trường tại một điểm mà nó gây ra có chiều

Xem đáp án

Cho một điện tích điểm + Q; điện trường tại một điểm mà nó gây ra có chiều hướng ra xa nó.     

Đáp án đúng là B.


Câu 3:

Nếu khoảng cách từ điện tích nguồn đến điểm đang xét tăng 3 lần thì cường độ điện trường

Xem đáp án

E=kQr2 nên khi r tăng 3 lần thì E giảm 9 lần. 

Đáp án đúng là C.


Câu 4:

Quả cầu nhỏ mang điện tích 10-9 C đặt trong không khí. Cường độ điện trường tại 1 điểm cách quả cầu 5 cm là

Xem đáp án

E=kQr2=9.109.1090,052= 3,6.103 V/m

Đáp án đúng là D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận