Trắc nghiệm Vật lí 11 Cánh diều Bài 2. Sóng dọc và sóng ngang có đáp án

  • 155 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Các điểm sóng của sóng dọc có phương dao động

Xem đáp án

Các điểm sóng của sóng dọc có phương dao động trùng với phương truyền sóng.

Đáp án đúng là B


Câu 2:

Sóng trên mặt nước là sóng ngang. Một người quan sát thấy một chiếc phao trên mặt biển nhô lên cao 10,0 lần trong 36,0 giây và đo được khoảng cách hai đỉnh lân cận là 10,0 m. Tốc độ truyền sóng trên mặt biển là

Xem đáp án

Phao nhô lên 10 lần tương ứng với 9 dao động.

Chu kì sóng là: T=369=4s

Tốc độ truyền sóng là: v=λT=104=2,5m/s

Đáp án đúng là A


Câu 5:

Sóng dọc là loại sóng có phương dao động

Xem đáp án

Sóng dọc là loại sóng có phương dao động song song với phương truyền sóng.

Đáp án đúng là C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận