Trắc nghiệm Vật lí 11 Cánh diều Bài 3. Nguồn điện, năng lượng điện và công suất điện có đáp án

  • 163 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 5:

Suất điện động của nguồn điện là đại lượng được đo bằng

Xem đáp án

Suất điện động của nguồn điện là đại lượng được đo bằng thương số giữa công của lực lạ dịch chuyển điện tích dương q từ cực âm đến cực dương trong nguồn và độ lớn của điện tích đó

Đáp án đúng là D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận