Trắc nghiệm Vật Lí 6 Bài 2: (có đáp án) Đo thể tích chất lỏng (phần 2)

  • 1018 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đơn vị đo thể tích chất lỏng thường dùng là:

Xem đáp án

Đơn vị đo thể tích chất lỏng thường dùng là mét khối ( ) và lít (l)

Ngoài ra còn dùng các đơn vị: cm3,ml,cc,dm3,...

Đáp án: D


Câu 2:

Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị đo thể tích?

Xem đáp án

Đơn vị đo thể tích chất lỏng thường dùng là mét khối (m3) và lít (l)

Ngoài ra còn dùng các đơn vị: cm3,ml,cc,dm3,...

Phương án C - đề-xi-ben: không phải là đơn vị đo thể tích.

Đáp án: C


Câu 3:

Hãy chọn bình chia độ thích hợp nhất trong các bình chia độ dưới đây để đo thể tích của một lượng chất lỏng chứa gần đầy chai 1 lít.

Xem đáp án

Một trong những bước để đo thể tích của chất lỏng là ta phải chọn được bình chia độ có GHĐ và ĐCNN thích hợp.

Ta có, chất lỏng chứa gần đầy chai 1 lít = 1000ml nên bình của ý B và C sẽ không thỏa mãn vì có GHĐ 500ml .

Bình A và D đều có GHĐ là 1000ml nhưng bình D có ĐCNN là 2ml nhỏ hơn bình A là 10ml nên ta sẽ chọn bình D là thích hợp hơn vì bình có ĐCNN càng nhỏ thì độ chính xác đo cao hơn.

Đáp án: D


Câu 4:

Hãy chọn bình chia độ thích hợp nhất trong các bình chia độ dưới đây để đo thể tích của một lượng chất lỏng chứa gần đầy chai 0,5 lít.

Xem đáp án

Ta có, chất lỏng chứa gần đầy chai 1 lít = 500ml nên C thỏa mãn nhất vì có GHĐ 500ml và ĐCNN là 1ml nhỏ nhất nên sẽ cho kết quả đo chính xác nhất

Đáp án: C


Câu 5:

Nam dùng bình chia độ có độ chia nhỏ nhất là 0,5 cm3 để đo thể tích nước ngọt đựng trong một chai nước ngọt và đọc được kết quả đúng. Đáp án nào sau đây là kết quả của Nam:

Xem đáp án

Bình chia độ được dùng có độ chia nhỏ nhất là 0,5 cm3nên kết quả đo được sẽ phải là bội của 0,5 nghĩa là kết quả đo được phải chia hết cho 0,5

A - 299,15 không chia hết cho 0,5

B - 299,3 không chia hết cho 0,5

C - 299,2 không chia hết cho 0,5

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận