Trắc nghiệm Vật lý 6 Bài 17 (có đáp án): Tổng kết chương 1: Cơ học

  • 1444 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Chiều dài của chiếc bút chì ở hình vẽ bằng:

Bài tập: Tổng kết chương 1: Cơ học | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án

Xem đáp án

⇒ Đáp án B


Câu 2:

Một học sinh dùng đúng loại thước và ghi đúng kết quả chiều dài chiếc bàn học là 1253 mm. Hỏi thước mà bạn học sinh đó dùng có GHĐ và ĐCNN là bao nhiêu?

Xem đáp án

- Chiều dài của bàn là 1253 mm ⇒ GHĐ>1253 mm

- Kết quả phép đo phải là bội của ĐCNN và ĐCNN càng nhỏ thì phép đo càng chính xác

⇒ Đáp án D


Câu 3:

Trên một can nhựa, nhà sản xuất có ghi 3 lít. Con số này có nghĩa là

Xem đáp án

Con số 3 lít ghi trên can nhựa biểu thị GHĐ của can

⇒ Đáp án B

 


Câu 4:

Một bình chia độ chứa nước ở vạch 50 cm3, sau khi thả một viên bi vào thì mực nước dâng lên 54 cm3, vậy thể tích viên bi là:

Xem đáp án

Thể tích nước dâng lên thêm bằng thể tích viên bi

⇒ Thể tích viên bi là 54 – 50 = 4 cm3

 ⇒ Đáp án A


Câu 5:

Mang vác vật 10 kg có cảm giác nặng hơn mang vác vật 5 kg là do nguyên nhân nào sau đây?

Xem đáp án

Mang vác vật 10 kg có cảm giác nặng hơn mang vác vật 5 kg là do trọng lượng lớn hơn nên vật 10 kg sẽ đè lên vai mạnh hơn, ta có cảm giác nặng hơn.

⇒ Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

p

2 năm trước

pháp sư gà

Rất hữu ích!!!

2 năm trước

Nguyễn Hữu Nhân

Bình luận


Bình luận

LỚP 6A2020 THCSHATU
23:10 - 22/06/2020

bài thật tuyệt

Nguyễn Hữu Nhân
14:10 - 26/07/2020

김지원
08:38 - 30/11/2020

dễ