trắc nghiệm Vật lý 6 Bài 21 (có đáp án): Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

  • 1739 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Tại sao chỗ tiếp nối của hai thanh ray đường sắt lại có một khe hở?

Xem đáp án

Chỗ tiếp nối của hai thanh ray đường sắt lại có một khe hở vì khi nhiệt độ tăng thanh ray sẽ dài ra có chỗ giãn nở.

⇒ Đáp án C


Câu 2:

Câu nào sau đây mô tả đúng cấu tạo của một băng kép?

Xem đáp án

Băng kép được cấu tạo từ hai thanh kim loại có bản chất khác nhau.

⇒ Đáp án A


Câu 3:

Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về ứng dụng của băng kép? Băng kép được ứng dụng

Xem đáp án

Băng kép được ứng dụng trong việc đóng ngắt mạch điện theo nhiệt độ ví dụ như bàn là, nồi cơm điện…

⇒ Đáp án C


Câu 4:

Có một băng kép được làm từ 2 kim loại là đồng và sắt (đồng nở vì nhiệt nhiều hơn sắt). Khi nung nóng, băng kép sẽ như thế nào?

Xem đáp án

Khi nung nóng, băng kép sẽ cong về phía sắt vì đồng nở vì nhiệt nhiều hơn sắt

⇒ Đáp án A


Câu 5:

Băng kép được cấu tạo dựa trên hiện tượng nào dưới đây?

Xem đáp án

Băng kép được cấu tạo dựa trên hiện tượng các chất rắn khác nhau dãn nở vì nhiệt khác nhau.

⇒ Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận