Trắc nghiệm Vật lý 6 Bài 7 (có đáp án): Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

  • 1390 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Trường hợp nào sau đây vật không bị biến dạng khi chịu tác dụng của lực?

Xem đáp án

Cành cây đu đưa khi có gió thổi có sự biến đổi vận tốc, không có sự biến dạng

⇒ Đáp án C


Câu 2:

Một học sinh đá quả bóng nhựa vào tường sau đó quả bóng bị méo đi. Lực tác dụng lên quả bóng sẽ gây ra những kết quả nào sau đây?

Xem đáp án

Quả bóng chuyển động và bị biến dạng nên lực đã có tác dụng vừa làm biến dạng và biến đổi chuyển động quả bóng.

⇒ Đáp án B


Câu 3:

Trong các chuyển động sau, chuyển động nào đã bị biến đổi?

Xem đáp án

Chuyển động có sự biến đổi vận tốc là chuyển động có sự thay đổi về độ lớn vận tốc và hướng của vận tốc

⇒ Đáp án A.


Câu 4:

Khi một người ngồi lên xe máy làm lốp xe biến dạng, nguyên nhân của sự biến dạng là do đâu?

Xem đáp án

Khi một người ngồi lên xe máy làm cho lốp xe bị biến dạng. Nguyên nhân của sự biên dạng này là lực của mặt đất tác dụng vào lốp xe

⇒ Đáp án D.


Câu 5:

Lực có thể gây ra những tác dụng nào dưới đây?

Xem đáp án

Lực có thể làm cho vật đang đứng yên phải chuyển động, vật đang chuyển động phải dừng lại, làm cho vật biến dạng

⇒ Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận