Từ vựng: The world around us

  • 398 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

The cave is very dark, you should bring the _______with you.

Xem đáp án

Trảlời:

torch: đèn pin

compass: la bàn

sleeping bag: túi ngủ

hat: mũ 

=> The cave is very dark, you should bring the torch with you.

Tạmdịch

Hang rất tối, bạn nên mang theo đènpin.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Mount Everest is the highest mountain _______ the world.

Xem đáp án

Trảlời:

uner: dưới

in: trong

at: tại

of: của 

=> Mount Everest is the highest mountain in the world.

Tạmdịch:

Núi Everest là ngọn núi cao nhất thế giới.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

She is going to introduce some ________wonders of the world tomorrow.

Xem đáp án

Trảlời:

nature: thiên nhiên 

natural: thuộc về tự nhiên

naturally: một cách tự nhiên

unnaturally: một cách không tự nhiên.

Cụm từ Natural wonders of the World: Kì quan thiên nhiên thế giới.

=> She is going to introduce some natural wonders of the world tomorrow.

Tạm dịch: 

Cô ấy sẽ giới thiệu một số kỳ quan thiênnhiên của thế giới vào ngày mai.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

A group of _______ set up camp in the field.

Xem đáp án

Trảlời:

travel: du lịch

travelling: đi du lịch

 travels: những chuyến du lịch

travelers: những du khách 

=> A group of travelers set up camp in the field.

Tạmdịch:

Một nhóm những du khách dựng trại trên cánh đồng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

If you want to protect your skin from the sunlight, you should use some _______.

Xem đáp án

Trảlời:

scissors: cây kéo

ice-creams: cây kem

sun cream: kem chống nắng

pain killers: thuốc giảm đau 

=> If you want to protect your skin from the sunlight, you should use some sun cream.

Tạmdịch:

Nếu bạn muốn bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh sáng mặt trời, bạn nên sử dụng một số loại kemchốngnắng.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận