Tiếng Anh 10 - Cô Đinh Thị Bích Nguyệt

799,000 VNĐ

    0 (0)

2548 học viên ghi danh

Giáo viên: Cô Đinh Thị Bích Nguyệt

Trình độ: Lớp 10

Cấp độ: Ôn học sinh cấp 3

Thời lượng: 30 giờ, 55 phút, 30 giây

Bài giảng: 84 video

Học liệu: 0 tài liệu

Cập nhật: 01/12/2020

Đề cương khóa học

Thông tin giáo viên

0 Trung bình

0 đánh giá

7 sinh viên

1 khóa học

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%


Bình luận

Khóa học liên quan

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

30 giờ, 55 phút, 30 giây
Cập nhật 13-11-2020
3
3167
799,000 VNĐ
Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

30 giờ, 55 phút, 30 giây
Cập nhật 13-11-2020
0
2182
799,000 VNĐ
Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

30 giờ, 55 phút, 30 giây
Cập nhật 13-11-2020
5
2425
799,000 VNĐ