Đề cương khóa học

Thông tin giáo viên

4.7 Trung bình

0.7+ đánh giá

1+ sinh viên

3699 khóa học

VietJack

nguoi_dung

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

Học viên

Đặng Nhật Duy

<3

Bình luận

Tiếng Anh 10 - Cô Đinh Thị Bích Nguyệt

799,000 VNĐ

    5 (1)

2.3 K học viên ghi danh

Giáo viên: VietJack

Trình độ: Lớp 10

Cấp độ: Ôn học sinh cấp 3

Thời lượng: 32 giờ, 1 phút, 6 giây

Bài giảng: 87 video

Học liệu: 0 tài liệu

Cập nhật: 14/06/2024