Đề cương khóa học

Thông tin giáo viên

4.7 Trung bình

78.1 K+ đánh giá

111.5 K+ sinh viên

1 khóa học

Cô Phạm Huyền

giao_vien

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

B
Học viên

Binh

Cô giảng dễ hiểu lắm ạ, bài giảng bám sát chương trình và còn chia ra từng dạng tính toán cụ thể.

Bình luận

Hóa cô Huyền
09:32 - 16/01/2022

Tuyệt vời

Hóa 11 - Cô Phạm Huyền

799,000 VNĐ

    5 (1)

1.7 K học viên ghi danh

Giáo viên: Cô Phạm Huyền

Trình độ: Lớp 11

Cấp độ: Ôn học sinh cấp 3

Thời lượng: 35 giờ, 11 phút, 26 giây

Bài giảng: 71 video

Học liệu: 0 tài liệu

Cập nhật: 23/06/2024


Các khóa học khác của Giáo viên