Khóa học Hóa học lớp 11 của cô Lê Thúy Hằng cung cấp cho các em những kiến thức bổ ích về Hóa học vô cơ và Hóa học hữu cơ. Nội dung khóa học bao gồm 9 chương và 45 bài, bám sát sách giáo khoa.
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ Giảm 14%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

  5 (1)

2853 học viên ghi danh

Giáo viên: Lê Thúy Hằng

Trình độ: Lớp 11

Cấp độ: Ôn học sinh cấp 3

Thời gian: 18 giờ, 53 phút, 56 giây

Bài giảng: 88 bài

Học liệu: 0

Cập nhật: 28/09/2019

Danh sách các bài học

 • Bài 5. Luyện tập: Sự điện ly - Phần 1 00:08:37
 • Bài 5. Luyện tập: Sự điện ly - Phần 2 00:09:09
 • Bài 3. Axit nitric và muối nitrat ( Phần 1) 00:14:13
 • Bài 3. Axit nitric và muối nitrat ( Phần 2) 00:15:51
 • Bài 6. Axit photphoric và muối photphat - Phần 1 00:13:46
 • Bài 6. Axit photphoric và muối photphat - Phần 2 00:04:04
 • Bài 6. Axit photphoric và muối photphat - Phần 3 00:11:25
 • Bài 1. Sự điện li - Hiện tượng điện li 00:09:20
 • Bài 1. Sự điện li - Phân loại các chất điện li 00:18:51
 • Bài 2. Axit, bazơ và muối - Phần 1 00:17:19
 • Bài 2. Axit, bazơ và muối - Phần 2 00:09:35
 • Bài 3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit bazơ - Phần 1 00:14:09
 • Bài 3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit bazơ - Phần 2 00:05:36
 • Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li - Phần 1 00:17:01
 • Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li - Phần 2 00:16:32
 • Bài 5. Luyện tập: Sự điện ly - Phần 1 00:08:37
 • Bài 5. Luyện tập: Sự điện ly - Phần 2 00:09:09
 • Bài 1. Nitơ - Vị trí, cấu hình electron nguyên tử - TCVL - TCHH của nitơ 00:14:26
 • Bài 1. Nitơ - TCHH của nitơ (Tiếp) - Điều chế - Bài tập áp dụng 00:17:48
 • Bài 2. Amoniac và muối amoni - Phần 1 00:14:59
 • Bài 2. Amoniac và muối amoni - Phần 2 00:09:18
 • Bài 3. Axit nitric và muối nitrat ( Phần 1) 00:14:13
 • Bài 3. Axit nitric và muối nitrat ( Phần 2) 00:15:51
 • Bài 4. Axit nitric và muối nitrat ( Phần 3) 00:17:50
 • Bài 4. Axit nitric và muối nitrat ( Phần 4) 00:09:15
 • Bài 5. Photpho - Phần 1 00:09:03
 • Bài 5. Photpho - Phần 2 00:10:48
 • Bài 6. Axit photphoric và muối photphat - Phần 1 00:13:46
 • Bài 6. Axit photphoric và muối photphat - Phần 2 00:04:04
 • Bài 6. Axit photphoric và muối photphat - Phần 3 00:11:25
 • Bài 7. Luyện tập: Nitơ - Photpho và hợp chất - Phần 1 00:56:29
 • Bài 7. Luyện tập: Nitơ - Photpho và hợp chất - Phần 2 00:31:48
 • Bài 7. Luyện tập: Nitơ - Photpho và hợp chất - Phần 3 00:14:22
 • Bài 1. Cacbon - Tính chất vật lý - Ứng dụng và trạng thái tự nhiên 00:07:54
 • Bài 1. Cacbon - Tính chất hóa học 00:12:47
 • Bài 2. Hợp chất của cacbon (Phần 1) 00:12:02
 • Bài 2. Hợp chất của cacbon (Phần 2) 00:12:03
 • Bài 2. Hợp chất của cacbon (Phần 3) 00:09:50
 • Bài 3. Hợp chất của cacbon (Phần 4) 00:13:15
 • Bài 3. Hợp chất của cacbon (Phần 5) 00:10:18
 • Bài 3. Hợp chất của cacbon (Phần 6) 00:08:32
 • Bài 1. Mở đầu về hóa học hữu cơ - Khái niệm - Phân loại - Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ 00:10:36
 • Bài 1. Mở đầu về hóa học hữu cơ - Sơ lược về phân tích nguyên tố 00:14:33
 • Bài 1. Mở đầu về hóa học hữu cơ - Bài tập áp dụng 00:11:00
 • Bài 2. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 1) 00:06:30
 • Bài 2. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 2) 00:12:26
 • Bài 3. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 3) 00:14:19
 • Bài 3. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 4) 00:10:44
 • Bài 3. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 5) 00:15:50
 • Bài 4. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 1) 00:15:21
 • Bài 4. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 2) 00:17:07
 • Bài 5. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 3) 00:10:33
 • Bài 5. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 4) 00:15:18
 • Bài 6. Luyện tập: Đại cương về hóa hữu cơ - Phần 1 00:19:28
 • Bài 6. Luyện tập: Đại cương về hóa hữu cơ - Phần 2 00:18:48
 • Bài 1. Ankan - Đồng đẳng, đồng phân - Bài tập viết đồng phân 00:12:00
 • Bài 1. Ankan - Danh pháp 00:18:03
 • Bài 1. Ankan - Bậc Cacbon - Tính chất vật lý 00:05:02
 • Bài 2. Ankan - Tính chất hóa học: Phản ứng thế 00:14:12
 • Bài 2. Ankan - Tính chất hóa học (tiếp): Phản ứng tách, phản ứng oxi hóa 00:10:33
 • Bài 3. Luyện tập: Hiđrocacbon no - Danh pháp ankan 00:14:08
 • Bài 3. Luyện tập: Hiđrocacbon no - Xác định số lượng sản phẩm thế 00:06:12
 • Bài 3. Luyện tập: Hiđrocacbon no - Xác định công thức phân tử 2 ankan bằng phương pháp chỉ số C trung bình 00:16:51
 • Bài 1. Anken - Đồng đẳng, đồng phân 00:21:41
 • Bài 1. Anken - Danh pháp 00:10:04
 • Bài 2. Anken - Tính chất hóa học 00:16:49
 • Bài 2. Anken - Tính chất hóa học (Tiếp) - Điều chế 00:10:03
 • Bài 3. Ankađien - Định nghĩa, phân loại, danh pháp 00:13:13
 • Bài 3. Ankađien - Tính chất hóa học 00:16:48
 • Bài 4. Ankin - Đồng đẳng, đồng phân 00:17:42
 • Bài 4. Ankin - Danh pháp 00:09:50
 • Bài 5. Ankin - Tính chất hóa học 00:12:01
 • Bài 5. Ankin - Tính chất hóa học (tiếp) - Điều chế 00:12:34
 • Bài 6. Luyện tập: Hiđrocacbon không no - Phần 1 00:19:36
 • Bài 6. Luyện tập: Hiđrocacbon không no - Phần 2 00:21:31
 • Bài 1. Benzen và đồng đẳng - Khái niệm - Đồng phân 00:14:43
 • Bài 1. Benzen và đồng đẳng - Danh pháp 00:08:50
 • Bài 2. Benzen và đồng đẳng - Tính chất hóa học: Phản ứng thế 00:21:43
 • Bài 2. Benzen và đồng đẳng - Phản ứng cộng - Phản ứng oxi hóa 00:07:12
 • Bài 3. Benzen và đồng đẳng - Công thức cấu tạo - Tính chất hóa học 00:10:44
 • Bài 3. Benzen và đồng đẳng - Bài tập áp dụng phần 1 00:11:07
 • Bài 3. Benzen và đồng đẳng - Bài tập áp dụng phần 2 00:10:21
 • Bài 4. Hệ thống hóa về hiđrocacbon - Kiến thức cần nhớ 00:15:10
 • Bài 4. Hệ thống hóa về hiđrocacbon - Bài tập áp dụng 00:10:56
 • Bài 1. Ancol - Định nghĩa, phân loại 00:17:46
 • Bài 1. Ancol - Đồng phân 00:10:25
 • Bài 1. Ancol - Danh pháp 00:13:20
 • Bài 2. Ancol - Tính chất vật lý - Tính chất hóa học 00:18:26
 • Bài 2. Ancol - Tính chất vật lý - Tính chất hóa học (Tiếp) 00:13:32
 • Bài 3. Phenol Đang cập nhật
 • Bài 4. Luyện tập: Ancol - Phenol Đang cập nhật
 • Bài 1. Anđehit (Phần 1) Đang cập nhật
 • Bài 2. Anđehit (Phần 2) Đang cập nhật
 • Bài 3. Axit cacboxylic (phần 1) Đang cập nhật
 • Bài 4. Axit cacboxylic (phần 2) Đang cập nhật

Mô tả

Nội dung khóa học

Khóa học Hóa học lớp 11 của cô Lê Thúy Hằng cung cấp cho các em những kiến thức bổ ích về Hóa học vô cơ và Hóa học hữu cơ.

Nội dung kiến thức khóa học bao gồm 9 chương và 45 bài, bám sát sách giáo khoa hóa học lớp 11.

Đặc điểm nổi bật

Khóa học của cô Hằng gồm 9 chương bám sát cấu trúc chương trình học, các kiến thức trừu tượng, khó hình dung nhất sẽ được đơn giản hóa, giúp học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức hơn. Đặc biệt là phần Hóa học hữu cơ phức tạp cũng sẽ được cô Hằng hướng dẫn tỉ mỉ.

Đặc biệt các phương pháp giải hay cho từng dạng bài cũng sẽ được đề cập giúp học sinh củng cố kiến thức căn bản, cải thiện tình hình học tập và sẵn sàng chuẩn bị cho kỳ thi THPT  cuối năm lớp 12.

Hệ thống bài tập được biên soạn đặc biệt bởi chính cô Hằng sẽ giúp các em học sinh vượt qua các dạng đề một cách dễ dàng nhất.

Đối tượng khóa học

Khóa học Hóa học lớp 11 phù hợp với các bạn học sinh có nhu cầu nắm vững và hiểu cặn kẽ kiến thức môn hóa học lớp 11

Khóa học là tiền đề giúp các bạn nắm vững kiến thức để chinh phục các cấp độ kiến thức hóa học cao hơn, được giới thiệu qua các khóa ôn luyện và luyện thi THPTQG tại khoahoc.vietjack.com

Yêu cầu khóa học

Học sinh học kỹ từng bài giảng của cô để nắm chắc kiến thức lý thuyết .

Các phần kiến thức chưa hiểu thì học sinh cần học kỹ lại, đồng thời có thể hỏi đáp kiến thức thông qua mục hỏi đáp

Học sinh hoàn thành các bài tập tự luyện phía dưới mỗi bài giảng.

Kết quả đạt được sau khi hoàn thành khóa học

Học sinh sẽ hệ thống được toàn bộ kiến thức hóa học lớp 11

Hiểu bản chất của sự điện ly, các nhóm IVA, VA trong bảng hệ thống tuần hoàn và phần kiến thức hóa học hữu cơ.

Học sinh nắm được cách giải của các dạng bài hóa học thường gặp nhất

Học sinh được làm quen với các bài tập trắc nhiệm và tự luận.

Với bài tập tự luận, học sinh được trực tiếp các thầy cô của hocthukhoa chấm điểm và nhận xét để cải thiện kết quả học tập.

Thông tin giáo viên

5 Trung bình

1 đánh giá

2 sinh viên

1 khóa học

Lê Thúy Hằng

giao_vien

Từ một cô bé say mê môn toán với mơ ước một ngày trở thành giáo viên dạy Toán và luôn có nỗi sợ đặc biệt từ những ngày tiếp xúc với môn Hóa, cô Lê Thị Thúy Hằng bắt đầu có một niềm thích thú vì muốn khám phá môn Hóa có khó như mọi người thường nghĩ hay không khi cô bước chân vào lớp 10. Điều kì diệu đã xảy ra, càng tiếp xúc, càng khám phá cô lại càng yêu thích môn Hóa và đạt được những kết quả tốt nằm ngoài sự kì vọng của bản thân. Chính từ sự khám phá và suy nghĩ không sợ khó ấy, cho đến ngày hôm nay sau khi đã trở thành giáo viên dạy Hóa suốt 20 năm, dìu dắt lớp lớp thế hệ học sinh, câu truyện truyền lửa của cô đã giúp cho nhiều học sinh đẩy lùi nỗi sợ môn Hóa. Cô luôn nhắc nhở học sinh của mình cần phải ghi nhớ một điều: "Điều quan trọng nhất là không sợ khó. Đừng bao giờ nghĩ môn này khó, môn kia dễ. Hãy coi nó bình thường như cái gì bạn thường cho là dễ nhất. Khi đó bạn sẽ dễ dàng vượt qua nó.


Bảng vàng thành tích
* Đạt danh hiệu Giáo viên giỏi của tỉnh Hưng Yên trong thời gian dạy từ 1999-2009.

* Tham gia đào tạo HSG thi HSG cụm Từ Liêm - Thanh Xuân cho THPT Lomonoxop Hà Nội 2009-2012.

* Hiện tại đang tham gia giảng dạy tại ĐH Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội và giảng dạy thỉnh giảng cho trường THPT Lomonoxop và PT Quốc Tế Việt Nam

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

2 tháng trước

Hoàng Huy

Cô dạy dễ hiểu, nội dung tài liệu rất hữu ích ạ
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận

Các khóa học tương tự

Các khóa liên quan

Vật Lý lớp 11 - Thầy Võ Thanh Được

18 giờ, 53 phút, 56 giây
Cập nhật 25-09-2019
5
2268
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Ôn luyện Vật Lí lớp 11 - Thầy Kim Nhật Trung

18 giờ, 53 phút, 56 giây
Cập nhật 04-10-2019
5
1630
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 11 - Thầy Vũ Việt Tiến

18 giờ, 53 phút, 56 giây
Cập nhật 05-08-2019
0
1136
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ