Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

c) Dẫn từng khí qua dung dịch nước brom nhận biết SO2 làm mất màu nước brom.

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

Hai khí còn lại dẫn qua dung dịch nước vôi trong → nhận biết CO2 làm đục nước vôi trong, CO không phản ứng.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có 3 lọ, mỗi lọ đựng các dung dịch sau: BaCl2, Ba(NO3)2, Ba(HCO3)2. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết được các dung dịch trên ?

Xem đáp án » 06/08/2022 2,643

Câu 2:

Chỉ được dùng nước, hãy nhận biết các chất rắn sau: NaOH, Al2O3, BaCO3, CaO.

Xem đáp án » 13/07/2024 2,170

Câu 3:

Không được dùng thêm thuốc thử nào khác, hãy nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hoá học: Na2CO3, HCl, BaCl2

Xem đáp án » 13/07/2024 1,863

Câu 4:

Để phân biệt hai dung dịch Na2CO3 và Na2SO3 có thể chỉ cần dùng:

Xem đáp án » 06/08/2022 668

Câu 5:

b) HCl, NaOH, Na2SO4, NaCl

Xem đáp án » 13/07/2024 449

Câu 6:

Có các dung dịch không màu đựng trong các lọ riêng biệt, không dán nhãn gồm: ZnSO4, Mg(NO3)2, Al(NO3)3. Để phân biệt các dung dịch trên có thể dùng:

Xem đáp án » 06/08/2022 447

Câu 7:

Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các chất riêng biệt sau:

a) BaO, MgO, CuO

Xem đáp án » 13/07/2024 445

Bình luận


Bình luận