Câu hỏi:

08/08/2022 617

Đun nóng dd chứa 36g glucozơ với ddAgNO3/NH3 thì khối lượng Ag thu đươc tối đa là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

nAg toi da=2.nglucozo=2.36180=0,4molmAg toi da=43,2gam

Chọn D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đun nóng dd chứa 54g glucozơ với lượng dư dd AgNO3 /NH3 thì lượng Ag tối đa thu đựơc là m gam. Hiệu suất pứ đạt 75%. Giá trị m là.

Xem đáp án » 08/08/2022 959

Câu 2:

Đun nóng dd chứa m g glucozơ với dd AgNO3/NH3 thì thu được 16,2 Ag giá trị m là (H= 75%):

Xem đáp án » 08/08/2022 583

Câu 3:

Để tráng bạc một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch chứa 36g glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch AgNO3 trong amoniac. Khối lượng bạc đã sinh ra bám vào mặt kính của gương và khối lượng AgNO3 cần dùng lần lượt là bao nhiêu (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

Xem đáp án » 08/08/2022 560

Câu 4:

Đun nóng dd chứa m g glucozơ với ddAgNO3/NHthì thu được 32,4 g  Ag .giá trị m là:

Xem đáp án » 08/08/2022 527

Câu 5:

Đun nóng dd chứa 9g glucozơ với dd AgNO3 đủ pứ trong dd NH3 thấy Ag tách ra. Tính lượng Ag thu được.

Xem đáp án » 08/08/2022 470

Câu 6:

Cho 10,8 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag thu được là:

Xem đáp án » 08/08/2022 448

Bình luận


Bình luận