Câu hỏi:

30/09/2022 238

Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ bốn số: 5; 10; 25; 50.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Từ bốn số đã cho ta có đẳng thức: 5 . 50 = 25 . 10 (vì đều bằng 250).

Từ đẳng thức này ta lập được bốn tỉ lệ thức sau:

\(\frac{5}{{25}} = \frac{{10}}{{50}};\,\,\frac{5}{{10}} = \frac{{25}}{{50}}\); \[\frac{{50}}{{25}} = \frac{{10}}{5};\] \[\frac{{50}}{{10}} = \frac{{25}}{5}.\]

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm x và y, biết:

\(\frac{x}{y} = \frac{9}{4}\)và x - y = - 15.

Xem đáp án » 30/09/2022 1,277

Câu 2:

Ba nhà đầu tư góp vốn theo tỉ lệ 4 : 5 : 6. Hỏi mỗi người nhận được bao nhiêu tiền lãi, biết rằng tổng số tiền lãi là 450 triệu đồng và tiền lãi được chia theo tỉ lệ góp vốn?

Xem đáp án » 30/09/2022 869

Câu 3:

Người ta định làm một con đường trong 15 ngày. Một đội công nhân 45 người làm trong 10 ngày mới được nửa công việc. Hỏi phải bổ sung thêm bao nhiêu người nữa để có thể hoàn thành công việc đúng hạn (biết năng suất lao động của mỗi người như nhau)?

Xem đáp án » 30/09/2022 463

Câu 4:

Tỉ số của số học sinh của hai lớp 7A và 7B là 0,95. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh, biết số học sinh của lớp 7B nhiều hơn số học sinh của lớp 7A là 2 em?

Xem đáp án » 30/09/2022 462

Câu 5:

Lập các tỉ lệ thức có thể được từ đẳng thức 3x = 4y (x, y ≠ 0).

Xem đáp án » 30/09/2022 297

Câu 6:

Tìm ba số x, y, z biết rằng: \(\frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{4}\) và x + 2y - 3z = -12.

Xem đáp án » 30/09/2022 260

Bình luận


Bình luận