Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

b) -73  < –1,25.

Giải thích: Vì  -73 và –1,25 = 125100=54  là hai số hữu tỉ âm nên ta đi so sánh hai số đối của nó là 73  và 54 . Vì 73=2812 , 54=1512  và 2812>1512  nên 73>54  hay –73  < –1,25.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

d) Số đối của 5-6  là…..

Xem đáp án » 03/10/2022 1,469

Câu 2:

b) Số đối của số – 0,5 là ……..

Xem đáp án » 03/10/2022 1,240

Câu 3:

a) Số đối của số 29  là ……..

Xem đáp án » 03/10/2022 1,040

Câu 4:

a) Số đối của 925 là…..

Xem đáp án » 03/10/2022 961

Câu 5:

e) Số đối của 3,9 là…..

Xem đáp án » 03/10/2022 952

Câu 6:

g) Số đối của –12,5 là…..

Xem đáp án » 03/10/2022 841

Câu 7:

Tìm năm số hữu tỉ x mà:

a) 1,1 < x < 65 ;

Xem đáp án » 03/10/2022 699

Bình luận


Bình luận