Câu hỏi:

03/10/2022 274

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? (Phát biểu đúng ghi Đ, phát biểu sai ghi S vào ô trống).

a) Nếu a ∈ ℕ thì a ∈ ℚ.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Nếu a ∈ ℕ thì a ∈ ℚ Ð  vì mọi số tự nhiên đều là số hữu tỉ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

d) Số đối của 5-6  là…..

Xem đáp án » 03/10/2022 1,469

Câu 2:

b) Số đối của số – 0,5 là ……..

Xem đáp án » 03/10/2022 1,240

Câu 3:

a) Số đối của số 29  là ……..

Xem đáp án » 03/10/2022 1,039

Câu 4:

a) Số đối của 925 là…..

Xem đáp án » 03/10/2022 961

Câu 5:

e) Số đối của 3,9 là…..

Xem đáp án » 03/10/2022 952

Câu 6:

g) Số đối của –12,5 là…..

Xem đáp án » 03/10/2022 841

Câu 7:

Tìm năm số hữu tỉ x mà:

a) 1,1 < x < 65 ;

Xem đáp án » 03/10/2022 699

Bình luận


Bình luận