Câu hỏi:

03/10/2022 255

d) Nếu a ∈ ℚ thì a ∈ ℤ.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

d) Nếu a ∈ ℚ thì a ∈ ℤ S  vì chẳng hạn có 13  là số hữu tỉ nhưng không là số nguyên.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

d) Số đối của 5-6  là…..

Xem đáp án » 03/10/2022 1,492

Câu 2:

b) Số đối của số – 0,5 là ……..

Xem đáp án » 03/10/2022 1,276

Câu 3:

a) Số đối của số 29  là ……..

Xem đáp án » 03/10/2022 1,055

Câu 4:

a) Số đối của 925 là…..

Xem đáp án » 03/10/2022 983

Câu 5:

e) Số đối của 3,9 là…..

Xem đáp án » 03/10/2022 968

Câu 6:

g) Số đối của –12,5 là…..

Xem đáp án » 03/10/2022 853

Câu 7:

Tìm năm số hữu tỉ x mà:

a) 1,1 < x < 65 ;

Xem đáp án » 03/10/2022 716

Bình luận


Bình luận