Câu hỏi:

03/10/2022 225

Quan sát trục số sau:

Media VietJack

Các điểm A, B, C, D lần lượt biểu diễn các số ……………………..

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các điểm A, B, C, D lần lượt biểu diễn các số 97;37;27;67.

Giải thích: Vì đoạn thẳng đơn vị (từ 0 đến 1) được chia thành 7 phần bằng nhau. A nằm về phía bên trái O và cách O một khoảng 9 đơn vị mới nên biểu diễn số -97 . Tương tự như vậy ta có các đáp án trên.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

d) Số đối của 5-6  là…..

Xem đáp án » 03/10/2022 1,469

Câu 2:

b) Số đối của số – 0,5 là ……..

Xem đáp án » 03/10/2022 1,240

Câu 3:

a) Số đối của số 29  là ……..

Xem đáp án » 03/10/2022 1,040

Câu 4:

a) Số đối của 925 là…..

Xem đáp án » 03/10/2022 961

Câu 5:

e) Số đối của 3,9 là…..

Xem đáp án » 03/10/2022 952

Câu 6:

g) Số đối của –12,5 là…..

Xem đáp án » 03/10/2022 841

Câu 7:

Tìm năm số hữu tỉ x mà:

a) 1,1 < x < 65 ;

Xem đáp án » 03/10/2022 699

Bình luận


Bình luận