Câu hỏi:

12/07/2024 875

g) Số đối của –12,5 là…..

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

g) Số đối của –12,5 là 12,5.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

d) Số đối của 5-6  là…..

Xem đáp án » 12/07/2024 1,585

Câu 2:

b) Số đối của số – 0,5 là ……..

Xem đáp án » 12/07/2024 1,378

Câu 3:

a) Số đối của số 29  là ……..

Xem đáp án » 12/07/2024 1,116

Câu 4:

a) Số đối của 925 là…..

Xem đáp án » 12/07/2024 1,057

Câu 5:

e) Số đối của 3,9 là…..

Xem đáp án » 12/07/2024 1,002

Câu 6:

Tìm năm số hữu tỉ x mà:

a) 1,1 < x < 65 ;

Xem đáp án » 12/07/2024 784

Bình luận


Bình luận