Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

c) -27  > –0,3

Giải thích: Ta có –0,3 = -310 . Vì 310=2170  và 27=2070 . Do –20 > –21 nên 2070>2170  hay -27  > –0,3.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

d) Số đối của 5-6  là…..

Xem đáp án » 03/10/2022 1,499

Câu 2:

b) Số đối của số – 0,5 là ……..

Xem đáp án » 03/10/2022 1,282

Câu 3:

a) Số đối của số 29  là ……..

Xem đáp án » 03/10/2022 1,064

Câu 4:

a) Số đối của 925 là…..

Xem đáp án » 03/10/2022 986

Câu 5:

e) Số đối của 3,9 là…..

Xem đáp án » 03/10/2022 970

Câu 6:

g) Số đối của –12,5 là…..

Xem đáp án » 03/10/2022 855

Câu 7:

Tìm năm số hữu tỉ x mà:

a) 1,1 < x < 65 ;

Xem đáp án » 03/10/2022 733

Bình luận


Bình luận