Câu hỏi:

03/10/2022 226

a) Các số  37;0,4;0,5;27 viết theo thứ tự tăng dần là:

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Các số 37;0,4;0,5;27  viết theo thứ tự tăng dần là:

–0,5; 37;27;0,4 .

Giải thích: Ta chia thành hai nhóm gồm nhóm số hữu tỉ âm và nhóm số hữu tỉ dương.

Nhóm số hữu tỉ dương 0,4 và 27 ; Nhóm số hữu tỉ âm –0,75 và -56 .

+) Ở nhóm số hữu tỉ dương ta có: Ta có: 0,4=410=4.710.7=287027=2.107.10=2070

Vì 28 > 20 nên 2870>2070  hay 0,4 > 27 .

+) Ở nhóm hữu tỉ âm ta có: 0,5=3570 ;37=3070 .

Vì – 35 < – 30 nên 3570<3070  hay 0,5<37

Vì số hữu tỉ dương luôn lớn hơn số hữu tỉ âm nên ta có kết quả như trên.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

d) Số đối của 5-6  là…..

Xem đáp án » 03/10/2022 1,439

Câu 2:

b) Số đối của số – 0,5 là ……..

Xem đáp án » 03/10/2022 1,212

Câu 3:

a) Số đối của số 29  là ……..

Xem đáp án » 03/10/2022 1,032

Câu 4:

a) Số đối của 925 là…..

Xem đáp án » 03/10/2022 955

Câu 5:

e) Số đối của 3,9 là…..

Xem đáp án » 03/10/2022 936

Câu 6:

g) Số đối của –12,5 là…..

Xem đáp án » 03/10/2022 836

Câu 7:

Tìm năm số hữu tỉ x mà:

a) 1,1 < x < 65 ;

Xem đáp án » 03/10/2022 689

Bình luận


Bình luận