Câu hỏi:

03/10/2022 703

Tìm năm số hữu tỉ x mà:

a) 1,1 < x < 65 ;

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Do 1,1 = 1110  và 65=1210  nên 1,1 < x < 65  hay 1110<x<1210  hay 6660<x<7260 .

Vậy có thể chọn năm số hữu tỉ x thỏa mãn là: 6760;  6860;6960;  7060;  7160 .

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

d) Số đối của 5-6  là…..

Xem đáp án » 03/10/2022 1,479

Câu 2:

b) Số đối của số – 0,5 là ……..

Xem đáp án » 03/10/2022 1,249

Câu 3:

a) Số đối của số 29  là ……..

Xem đáp án » 03/10/2022 1,041

Câu 4:

a) Số đối của 925 là…..

Xem đáp án » 03/10/2022 962

Câu 5:

e) Số đối của 3,9 là…..

Xem đáp án » 03/10/2022 953

Câu 6:

g) Số đối của –12,5 là…..

Xem đáp án » 03/10/2022 842

Bình luận


Bình luận