Câu hỏi:

08/10/2022 1,139

Thống kê diện tích và dân số ngày 01/4/2019 của một số vùng ở Việt Nam như sau:

Vùng

Diện tích

(đơn vị đo: km2)

Dân số

(đơn vị tính: người)

Đồng bằng sông Hồng

21 260,8

22 543 607

Đông Nam Bộ

23 552,8

17 828 907

Tây Nguyên

54 508,3

5 842 681

(Nguồn: https://gos.gov.vn)

Căn cứ vào bảng thống kê trên, tính mật độ dân số của các vùng đã nêu (làm tròn kết quả với độ chính xác 0,5), biết rằng mật độ dân số của một vùng là tỉ số giữa dân số và diện tích của vùng đó.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Để làm tròn kết quả với độ chính xác 0,5 ta làm tròn kết quả đến hàng đơn vị.

Mật độ dân số của Đồng bằng sông Hồng là: 22 543 607 : 21 260,8 ≈ 1 060 (người/km2).

Mật độ dân số của Đông Nam Bộ là: 17 828 907 : 23 552,8 ≈ 757 (người/km2).

Mật độ dân số của Tây Nguyên là: 5 842 681 : 54 508,3 ≈ 107 (người/km2).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

b) Làm tròn số 19  với độ chính xác 0,05.

Xem đáp án » 08/10/2022 2,481

Câu 2:

b) Làm tròn số –4,76908 với độ chính xác 0,05.

Xem đáp án » 08/10/2022 1,407

Câu 3:

a) Làm tròn số 23 615 với độ chính xác 5.

Xem đáp án » 08/10/2022 865

Câu 4:

Làm tròn số 98 176 244 với độ chính xác 50.

Xem đáp án » 08/10/2022 731

Câu 5:

a) Làm tròn số 4,76908 với độ chính xác 0,5.

Xem đáp án » 08/10/2022 690

Câu 6:

Trong đơn vị đo khối lượng vàng, ta gọi 1 cây vàng hay còn gọi là 1 lượng vàng tương ứng với 10 chỉ vàng; 1 lượng vàng = 37,5 gam vàng. Hỏi 1 kg vàng bằng bao nhiêu lượng vàng ? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Xem đáp án » 08/10/2022 648

Bình luận


Bình luận