Câu hỏi:

07/11/2022 472

Để chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, An dự định mua 24 bông hoa hồng với số tiền định trước. Nhưng vào dịp lễ, giá hoa tăng 20%. Hỏi cùng số tiền đó, thực tế An sẽ mua được bao nhiêu bông hoa?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải

Gọi số bông hoa thực tế An mua được là x2 ( x2 ℕ* ).

Gọi số tiền để mua 1 bông hồng ban đầu là y1, số tiền mua 1 bông hồng thực tế là y2

(y1, y2 > 0). Theo đề bài, giá hoa tăng 20% nên y2 = y1 + 20%y1 = \(\frac{6}{5}\)y1 hay \(\frac{{{{\rm{y}}_{\rm{2}}}}}{{{{\rm{y}}_{\rm{1}}}}} = \frac{6}{5}\).

An dự định mua 24 bông hoa. Do số bông hoa mua được và giá mỗi bông hoa là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có: \(\frac{{24}}{{{{\rm{x}}_{\rm{2}}}}} = \frac{{{{\rm{y}}_{\rm{2}}}}}{{{{\rm{y}}_{\rm{1}}}}} = \frac{6}{5}\)

Suy ra x2 = 24 : \(\frac{6}{5}\)= 20.

Vậy thực tế An mua được 20 bông hồng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bốn đội máy cày gồm 36 máy làm việc trên bốn cánh đồng có diện tích bằng nhau. Đội thứ nhất hoàn thiện công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày, đội thứ ba trong 10 ngày và đội thứ tư trong 12 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy cày? Giả sử năng suất của các máy là như nhau.

Xem đáp án » 07/11/2022 5,036

Câu 2:

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 4 thì y = 10.

y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là:

A. 12;

B. 40;

C. \(\frac{5}{2}\);

D. \(\frac{2}{5}\).

Xem đáp án » 07/11/2022 602

Câu 3:

Một đội sản xuất có 30 công nhân phải làm xong một công việc trong 10 giờ. Nhưng khi bắt đầu công việc thì đội phải điều động 5 công nhân đi làm việc khác. Hỏi đội đã hoàn thành công việc đó trong mấy giờ? Giả sử năng suất lao động của mỗi người là như nhau.

Xem đáp án » 07/11/2022 567

Câu 4:

Xác định mối liên hệ giữa hai cạnh của hình chữ nhật có cùng diện tích S. Sau đó hãy điền giá trị tương ứng của các cạnh x và y của hình chữ nhật (đơn vị đo là mét), biết diện tích hình chữ nhật là S = 160 m2.

x

16

 

8

12

4

y

 

20

 

 

 

Xem đáp án » 07/11/2022 500

Câu 5:

Một đội gồm 30 người có thể gặt một cánh đồng trong 17 ngày. Nếu ruộng được gặt trong 10 ngày thì cần bổ sung thêm bao nhiêu người? Giả sử năng suất lao động của mỗi người là như nhau.

Xem đáp án » 07/11/2022 362

Câu 6:

Bình muốn cắt một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích bằng 30 cm2. Gọi a (cm) và b (cm) là độ dài hai cạnh của tấm bia đó. Hãy chứng tỏ a và b tỉ lệ nghịch với nhau và tính a theo b.

Xem đáp án » 07/11/2022 340

Bình luận


Bình luận