Câu hỏi:

11/02/2023 23

Cho hai đường thẳng d1:y=m2x+m+4  d2:y=n+1x3 .

Tìm các giá trị của m và của n để hai đường thẳng d1 d2  cùng đi qua điểm A1;  0 .

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hai đường thẳng d1  d2  cùng đi qua điểm A1;0  nên ta thay tọa độ điểm A vào hai phương trình ta được:

0=m2.1+m+40=n+1.13m2+m+4=0n+13=02m=2n=2m=1n=2

Vậy m=1 ;n=2 .

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho biểu thức C=aa11aa:1a+1+2a1,  a>0,a1

Rút gọn biểu thức C.

Xem đáp án » 11/02/2023 42

Câu 2:

Media VietJack

Để lợp một mái nhà bằng tôn, thợ sắt hàn khung sắt hình tam giác ABC (xem hình vẽ), biết một kích thước của khung sắt là BC=5m , chiều cao khung sắt là AH=2m  và độ dốc mái tôn phía sau là ABC=30° . Tìm độ dài AB của khung sắt phía trước.

(Kết quả cuối cùng làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

Xem đáp án » 11/02/2023 42

Câu 3:

Cho đường tròn tâm O đường kính BC, lấy điểm A bất kỳ trên đường tròn (O) (A khác B và C). Kẻ OEAB  tại E và kẻ OFAC  tại F, tiếp tuyến tại B của đường tròn cắt CA tại D. Tia OE cắt BD tại M. Gọi I là giao điểm của BF và AO, gọi K là giao điểm của IC và OF.

Chứng minh K là trung điểm của OF.

Xem đáp án » 11/02/2023 31

Câu 4:

Cho biểu thức C=aa11aa:1a+1+2a1,  a>0,a1

Tính giá trị biểu thức C khi a=322 .

Xem đáp án » 11/02/2023 27

Câu 5:

Cho hai đường thẳng d1:y=m2x+m+4  d2:y=n+1x3 .

Tìm điều kiện của m để hàm số có đồ thị d1  luôn nghịch biến và điều kiện của n để hàm số có đồ thị d2  luôn đồng biến.

Xem đáp án » 11/02/2023 27

Câu 6:

Tìm các giá trị của x biết: x2=0

Xem đáp án » 11/02/2023 26

Câu 7:

Cho đường tròn tâm O đường kính BC, lấy điểm A bất kỳ trên đường tròn (O) (A khác B và C). Kẻ OEAB  tại E và kẻ OFAC  tại F, tiếp tuyến tại B của đường tròn cắt CA tại D. Tia OE cắt BD tại M. Gọi I là giao điểm của BF và AO, gọi K là giao điểm của IC và OF.

Chứng minh tứ giác OEAF là hình chữ nhật và DB2=DA.DC .

Xem đáp án » 11/02/2023 26

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK