Câu hỏi:

18/06/2019 38,612

The water was so cold that the children couldn't swim in it.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Giải thích: S + V + so + adjective + a + singular count noun + that + S + V

= S + V + such + a + adjective + singular count noun + that + S + V

= S + tobe + too + adjective to + V: quá .... để ....

Dịch: Nước lạnh đến nỗi trẻ em không thể bơi được trong đó

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Is it necessary to meet the manager at the airport?

Xem đáp án » 18/06/2019 41,853

Câu 2:

He wore glasses and a false beard. He wanted nobody to recognize him.

Xem đáp án » 18/06/2019 24,206

Câu 3:

Nam defeated the former champion in three sets. He finally won the inter-school table tennis championship.

Xem đáp án » 18/06/2019 21,824

Câu 4:

He is very lazy. That makes his parents worried.

Xem đáp án » 18/06/2019 11,708

Câu 5:

We got lost because we forgot to take a map with us.

Xem đáp án » 18/06/2019 11,118

Câu 6:

She wrote the text. She selected the illustration as well.

Xem đáp án » 18/06/2019 8,246

Bình luận


Bình luận