Câu hỏi:

18/06/2019 11,688

He is very lazy. That makes his parents worried.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Câu ban đầu: Anh ấy rất lười biếng. Điều đó khiến bố mẹ anh lo lắng.

A. Việc anh ấy lười biếng khiến bố mẹ anh ấy lo lắng.

B. Thực tế rằng anh ấy rất lười biếng làm cha mẹ anh lo lắng.

C. Lười biếng làm cha mẹ anh ấy lo lắng.

D. Anh ấy rất lười điều làm cha mẹ anh lo lắng.

Mệnh đề danh từ chủ ngữ: That+ clause+ V+O...

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Is it necessary to meet the manager at the airport?

Xem đáp án » 18/06/2019 41,746

Câu 2:

The water was so cold that the children couldn't swim in it.

Xem đáp án » 18/06/2019 38,487

Câu 3:

He wore glasses and a false beard. He wanted nobody to recognize him.

Xem đáp án » 18/06/2019 24,172

Câu 4:

Nam defeated the former champion in three sets. He finally won the inter-school table tennis championship.

Xem đáp án » 18/06/2019 21,742

Câu 5:

We got lost because we forgot to take a map with us.

Xem đáp án » 18/06/2019 11,104

Câu 6:

She wrote the text. She selected the illustration as well.

Xem đáp án » 18/06/2019 8,215

Bình luận


Bình luận