Câu hỏi:

18/06/2019 21,787

Nam defeated the former champion in three sets. He finally won the inter-school table tennis championship.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Dịch: Nam đã đánh bại đương kim vô địch trong 3 trận đấu. Anh ấy cuối cùng đã giảng danh hiệu vô địch môn bóng bàn liên trường.

A. Đã đánh bại đương kim vô địch trong trận bóng bàn liên trường, Nam đã không giữ được danh hiệu vô địch.

B. Mặc dù Nam đã đánh bại đương kim vô địch trong 3 trận đấu, anh ấy đã không giành được danh hiệu vô địch bóng bàn liên trường.

C. Đã đánh bại đương kim vô địch trong 3 trận đấu, Nam đã giành chức vô địch môn bóng bàn liên trường.

D. Bị đánh bại bởi đương kim vô địch, Nam đã mất cơ hội chơi trận chung kết tranh chức vô địch bòng bàn liên trường.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Is it necessary to meet the manager at the airport?

Xem đáp án » 18/06/2019 41,827

Câu 2:

The water was so cold that the children couldn't swim in it.

Xem đáp án » 18/06/2019 38,575

Câu 3:

He wore glasses and a false beard. He wanted nobody to recognize him.

Xem đáp án » 18/06/2019 24,198

Câu 4:

He is very lazy. That makes his parents worried.

Xem đáp án » 18/06/2019 11,706

Câu 5:

We got lost because we forgot to take a map with us.

Xem đáp án » 18/06/2019 11,115

Câu 6:

She wrote the text. She selected the illustration as well.

Xem đáp án » 18/06/2019 8,242

Bình luận


Bình luận