Câu hỏi:

18/06/2019 11,116

We got lost because we forgot to take a map with us.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Câu điều kiện loại 3: If+ S+had+PP, S+would+ have+ PP. Nói về những điều trái với quá khứ.

Dịch: Chúng tôi đã bị lạc vì chúng tôi quên mất mang một tấm bản đồ theo.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Is it necessary to meet the manager at the airport?

Xem đáp án » 18/06/2019 41,827

Câu 2:

The water was so cold that the children couldn't swim in it.

Xem đáp án » 18/06/2019 38,575

Câu 3:

He wore glasses and a false beard. He wanted nobody to recognize him.

Xem đáp án » 18/06/2019 24,198

Câu 4:

Nam defeated the former champion in three sets. He finally won the inter-school table tennis championship.

Xem đáp án » 18/06/2019 21,787

Câu 5:

He is very lazy. That makes his parents worried.

Xem đáp án » 18/06/2019 11,706

Câu 6:

She wrote the text. She selected the illustration as well.

Xem đáp án » 18/06/2019 8,242

Bình luận


Bình luận