Câu hỏi:

18/06/2019 24,199

He wore glasses and a false beard. He wanted nobody to recognize him.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Anh ấy mang kính và râu giả. Anh ấy muốn không ai nhận ra anh ấy. 

A. Anh ấy mang kính và râu giả vì sợ rằng có ai đó có thể nhận ra anh ấy. 

B. Anh ấy mang kính và râu giả, và vì vậy không ai có thể nhận ra anh ấy.  =>thừa “and”  

C. Để mà không gặp bất cứ ai người mà nhận ra anh ấy, anh ấy mang kính và râu giả. 

=> sai ngữ pháp, vì đại từ “who” thay thế cho “anyone” [chủ ngữ số ít], đề bài ở quá khứ đơn nên recongnize  => recongnized 

D. Anh ấy có thể tránh bị nhận ra bởi vì anh ất mang kính và râu giả. => nghĩa chưa phù hợp với đề bài

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Is it necessary to meet the manager at the airport?

Xem đáp án » 18/06/2019 41,828

Câu 2:

The water was so cold that the children couldn't swim in it.

Xem đáp án » 18/06/2019 38,575

Câu 3:

Nam defeated the former champion in three sets. He finally won the inter-school table tennis championship.

Xem đáp án » 18/06/2019 21,787

Câu 4:

He is very lazy. That makes his parents worried.

Xem đáp án » 18/06/2019 11,706

Câu 5:

We got lost because we forgot to take a map with us.

Xem đáp án » 18/06/2019 11,116

Câu 6:

She wrote the text. She selected the illustration as well.

Xem đáp án » 18/06/2019 8,242

Bình luận


Bình luận