Câu hỏi:

08/07/2019 10,262

Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

Xem đáp án » 08/07/2019 45,465

Câu 2:

Chất nào sau đây không thủy  phân trong môi trường axit ?

Xem đáp án » 08/07/2019 21,777

Câu 3:

Glucozơ và fructozơ

Xem đáp án » 08/07/2019 21,678

Câu 4:

Glucozơ và saccarozơ có đặc điểm chung nào sau đây?

Xem đáp án » 08/07/2019 6,198

Câu 5:

Chất nào sau đây còn được gọi là đường mật ong ?

Xem đáp án » 08/07/2019 6,013

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »