Câu hỏi:

08/07/2019 11,828

Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

Trả lời:

Đáp án C

Xenlulozơ, amilozơ là polisaccarit.

Glucozơ là monosaccarit.

Saccarozơ là đisaccarit

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

Xem đáp án » 08/07/2019 50,908

Câu 2:

Glucozơ và fructozơ

Xem đáp án » 08/07/2019 26,834

Câu 3:

Chất nào sau đây không thủy  phân trong môi trường axit ?

Xem đáp án » 08/07/2019 24,103

Câu 4:

Glucozơ và saccarozơ có đặc điểm chung nào sau đây?

Xem đáp án » 08/07/2019 7,434

Câu 5:

Chất nào sau đây còn được gọi là đường mật ong ?

Xem đáp án » 08/07/2019 7,044

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »