Câu hỏi:

08/07/2019 24,183

Chất nào sau đây không thủy  phân trong môi trường axit ?

Trả lời:

Đáp án C

Monosaccarit (glucozơ và fructozơ) không bị thủy phân.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

Xem đáp án » 08/07/2019 51,152

Câu 2:

Glucozơ và fructozơ

Xem đáp án » 08/07/2019 26,993

Câu 3:

Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

Xem đáp án » 08/07/2019 11,887

Câu 4:

Glucozơ và saccarozơ có đặc điểm chung nào sau đây?

Xem đáp án » 08/07/2019 7,473

Câu 5:

Chất nào sau đây còn được gọi là đường mật ong ?

Xem đáp án » 08/07/2019 7,066

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »