Câu hỏi:

08/07/2019 24,083

Glucozơ và fructozơ

Trả lời:

Đáp án A

Glucozơ: CH2OH[CHOH]4CHO

Fructozơ: CH2OH[CHOH]3-CO-CH2OH

+) Glucozơ và fructozơ đều có chứa các nhóm OH liền kề nhau → đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2A đúng

2C6H12O6 + Cu(OH)2  (C6H11O6)2Cu + 2H2O

+) Fructozơ không có nhóm chức CHO trong phân tử → B sai

+) Glucozơ và fructozơ là hai chất khác nhau → C sai

+) Trong thực tế glucozơ tồn tại chủ yếu ở hai dạng mạch vòng: α – glucozơ và β – glucozơ và fructozơ cũng tồn tại chủ yếu ở hai dạng mạch vòng: α –fructozơ và β – fructozơ D sai

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

Xem đáp án » 08/07/2019 47,578

Câu 2:

Chất nào sau đây không thủy  phân trong môi trường axit ?

Xem đáp án » 08/07/2019 22,809

Câu 3:

Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

Xem đáp án » 08/07/2019 10,818

Câu 4:

Glucozơ và saccarozơ có đặc điểm chung nào sau đây?

Xem đáp án » 08/07/2019 6,544

Câu 5:

Chất nào sau đây còn được gọi là đường mật ong ?

Xem đáp án » 08/07/2019 6,494

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »